Công ty TNHH MTV TM-DV Âu Phát Thành

Địa chỉ: Số 55 Lê Chân, KDC 91B, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: auphatthanh@gmail.com

Máy Photocopy Ricoh MP 5055
Máy Photocopy Ricoh MP 5055

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.300.000 đ/tháng
Máy Photocopy Màu Ricoh MPC5503
Máy Photocopy Màu Ricoh MPC5503

In màu – Photocopy màu – Scan màu
Tốc độ copy: 55 tờ/phút
Khổ giấy: A5 đến A3

Chia bộ điện tử, đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.400.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh Màu MP C2503
Máy Photocopy Ricoh Màu MP C2503

In màu – Photocopy màu – Scan màu
Tốc độ copy: 25 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.200.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6002
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6002

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 60 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 2.500.000 đ/tháng
Máy photocopy RICOH MP 6001
Máy photocopy RICOH MP 6001

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 60 tờ/phút
Khổ giấy:  A6, A5, A4, A3

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 2.200.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh MP 5054
Máy Photocopy Ricoh MP 5054

In – Photocopy trắng đen – Scan
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.200.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3554
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3554

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 35 tờ/phút
Khổ giấy:  A3 - A4 - A5 - A6

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.100.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002

Photocopy – In – Scan
Tốc độ: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A5 – A4 – A3

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.100.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh MP 5001
Máy Photocopy Ricoh MP 5001

In – Photocopy  – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 1.000.000 đ/tháng
Máy photocopy Ricoh MP 3352
Máy photocopy Ricoh MP 3352

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A5

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 900.000 đ/tháng
Máy Photocopy Ricoh MP 301SPF
Máy Photocopy Ricoh MP 301SPF

In – Photocopy  – Scan màu
Tốc độ copy: 30 tờ/phút
Khổ giấy:  A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá thuê: 500.000 đ/tháng