Công ty TNHH MTV TM-DV Âu Phát Thành

Địa chỉ: Số 55 Lê Chân, KDC 91B, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: auphatthanh@gmail.com

Máy Photocopy Ricoh MP 5055
Máy Photocopy Ricoh MP 5055

In – Photocopy trắng đen – Scan màu
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 28.000.000 đ
Máy photocopy Ricoh MP4055SP
Máy photocopy Ricoh MP4055SP

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 40 tờ/phút
Khổ giấy:  A3 - A4 - A5 - A6

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 32.000.000 đ
Máy photocopy Ricoh MP3055SP
Máy photocopy Ricoh MP3055SP

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 30 tờ/phút
Khổ giấy:  A3 - A4 - A5 - A6

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 32.000.000 đ
Máy photocopy RICOH MP 7001
Máy photocopy RICOH MP 7001

In – Photocopy trắng đen – Scan
Tốc độ copy: 60 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 51.000.000 đ
Máy photocopy RICOH MP 6001
Máy photocopy RICOH MP 6001

In – Photocopy trắng đen – Scan
Tốc độ copy: 60 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 49.000.000 đ
Máy Photocopy Ricoh MP 5054
Máy Photocopy Ricoh MP 5054

In – Photocopy trắng đen – Scan
Tốc độ copy: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A3 – A4 – A6
In đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 26.000.000 đ
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3554
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3554

In – Photocopy – Scan màu
Tốc độ copy: 35 tờ/phút
Khổ giấy:  A3 - A4 - A5 - A6

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 28.000.000 đ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002

Photocopy – In – Scan
Tốc độ: 50 tờ/phút
Khổ giấy: A5 – A4 – A3

In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 28.000.000 đ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 3352
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 3352

In – Photocopy trắng đen – Scan
Tốc độ copy: 33 tờ/phút
Khổ giấy: A3 - A4 - A5 - A6
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 15.000.000 đ
Máy Photocopy Ricoh MP 301SPF
Máy Photocopy Ricoh MP 301SPF

In – Photocopy  – Scan màu
Tốc độ copy: 30 tờ/phút
Khổ giấy:  A4 – A5
In qua mạng – đảo 2 mặt tự động

Giá bán: 8.500.000 đ